Monday, 25 May 2015

Menangani masalah pengusaha perlombongan 'bauxite' yang tidak berhati perut!Selain meneruskan kerja-kerja penguatkuasaan, Kerajaan Negeri bercadang untuk mengetatkan lagi syarat termasuk;

JPJ tidak akan perbaharui apa juga lesen berkaitan ke atas pengusaha, sehingga kompaun-kompaun yang dikenakan, dijelaskan.

Pengusaha perlu menyediakan ‘deposit’ yang jika gagal mematuhi syarat perlombongan dan pengangkutan ditetapkan, potongan akan dilakukan ke atas ‘deposit’ berkenaan.


DEWAN UNDANGAN NEGERI, WISMA SRI PAHANG, KUANTAN – Dalam pada mengakui betapa Kerajaan Negeri ‘dah habis gheng’ (habis upaya) dengan gejala yang ditimbulkan oleh pengusaha-pengusaha bahan mineral ‘bauxite’ di negeri ini;

Menteri Besar Dato’ Sri DiRaja Adnan Yaakob memberitahu persidangan Dewan Undangan Negeri pagi Isnin, 25 Mei di sini, betapa beliau akan mencadangkan beberapa lagi syarat tegas ke arah membendung gejala berkenaan.

Dua daripadanya ialah, arahan kepada Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) supaya tidak memperbaharui apa juga lesen berkaitan ke atas pengusaha terbabit sehinggalah keseluruhan kompaun yang dikenakan ke atas mereka, dijelaskan.

Dan, pengusaha dikehendaki menyediakan ‘deposit’ dalam amaun tertentu sebelum mengeluarkan bahan mineral berkenaan yang daripadanya, potongan akan dibuat jika pengusaha melakukan apa-apa pelanggaran atas syarat-syarat yang ditetapkan.

“Masalahnya ialah, apabila kita berkira dengan operator-operator, pekerja-pekerja yang tidak langsung ada hati perut, tak ada etika, tak fikir orang (lain),” kata Dato’ Sri DiRaja Adnan.

MB SENDIRI PENGERUSIKAN HAL ‘BAUXITE’, DUA KALI

“Kita telah ambil tindakan. Kita ambil tindakan siang, penguatkuasaan (waktu) siang; dia (pengusaha) buat kerja malam. Kita buat kerja malam, dia pula pergi lari siang. Bila kita buat 24 jam, dia berhenti sekejap,” katanya lagi semasa mencelah ketika wakil rakyat pembangkang, Encik Andansura Rabu (PAS – Beserah) sedang berucap.

Ucapan Encik Andansura itu ialah bagi membahaskan usul menjunjung kasih atas Titah DiRaja yang dilafazkan oleh KDYTM Tengku Mahkota Pahang pada perasmian Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga, Dewan Undangan Negeri Pahang ke-13.

“Hanya saya nak tekankan, Kerajaan (Negeri) bukan tak buat langsung penguatkuasaan... Saya sendiri pengerusikan mesyuarat dua (2) kali. Bulan satu (Januari) sekali, bulan dua (Februari) sekali, sehingga kita kuatkuasakan penguatkuasaan sejak bulan empat (April), bulan lima (Mei) sekarang,” tegas Dato’ Sri DiRaja Adnan lagi.

Sebelum itu, beliau telah mendedahkan beberapa angka yang mengejutkan. Misalnya, ‘turnover’ atau hasil jualan mineral ‘bauxite’ itu di negeri ini sahaja ialah kira-kira RM200 juta sebulan, yang menurutnya;

“Patutlah dia orang ni (pengusaha-pengusaha lombong ‘bauzite’ tersebut) beriya sangat”.

GAJI PEMANDU LORI ‘BAUXITE’ HINGGA RM7,000 SEBULAN

Dan pula, betapa jika gaji bulanan pemandu-pemandu lori mengangkut pasir sebelum ini cuma RM2,000, tetapi menerima antara RM6,000 dan RM7,000 sebulan setelah beralih menjadi pemandu lori pengangkut ‘bauxite’ pula sekarang.

“Pemandu-pemandu lori – dia (mereka) datang banyak dari Melaka, Selangor, Negeri Sembilan. Semasa mereka bergiat untuk mengangkut pasir, gaji RM2,000 sahaja sebulan,” katanya.

“Rupanya sekarang ini pula, gaji mereka dapat sampai RM6,000, RNM7,000 (sebulan). Lepas(lah) untuk (perbelanjaan) anak sekolah, lepas juga untuk belanja Raya,” katanya.

Dato’ Sri DiRaja Adnan juga berkata betapa, sejak penguatkuasaan pada 2 April hingga 23 Mei lepas, 43,278 buah lori – setiap satu sehingga seberat 44 tan, telah diambil tindakan yang daripadanya, 1,394 buah telah disita.

Nilai kompaun yang dikenakan pula ialah RM2.1 juta yang daripadanya, menurut Menteri Besar lagi, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian (PTG) telah berjaya mengutip sebanyak RM601,000. – Khabar

Monday, 18 May 2015

Perlu lebih bertanggungjawab!… titah KDYMM Sultan Pahang, merujuk kepada gelagat pengusaha lombong bauksit yang mencemar alam sekitar.

Hasil operasi bersepadu sebulan oleh pelbagai agensi penguatkuasa, 65 lori ditahan dan dikenakan nilai kompaun hingga  RM785,700.

MELAFAZKAN TITAH DIRAJA... KDYTM Tengku Mahkota sedang melafazkan Titah DiRaja bagi pihak Paduka Ayahanda, KDYMM Sultan Pahang.  


Nota Editor;

Berikut ialah teks penuh Titah DiRaja KDYMM Sultan Pahang yang dilafazkan oleh KDYTM Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah Al-Haj ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta‘in Billah.

Ia bersempena Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga, Dewan Undangan Negeri Pahang ke-13 pada Isnin, 18 Mei 2015 bersamaan 29 Rejab, 1436 Hijrah di Wisma Sri Pahang, Kuantan ini. 

KDYTM Tengku Mahkota memulakan lafaz titah ini pada kira-kira 9.54 pagi dan berakhir 22 minit kemudian, pada 10.16 pagi. 


DEWAN UNDANGAN NEGERI, WISMA SRI PAHANG, KUANTAN – Bismilla-hirrahma-nirrahim.  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Beta bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala, kerana dengan limpah rahmat dan inayahNya, dapat Beta melafazkan Titah DiRaja bagi pihak Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Pahang bersempena hadir bersempena Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga, Dewan Undangan Negeri Pahang ke-13 pada pagi yang berbahagia ini.

Beta berasa gembira kerana setiap kali Dewan Undangan Negeri bersidang, ianya telah berjalan dengan licin dan lancar. Ini disebabkan oleh rasa tanggungjawab oleh semua Ahli-ahli Yang Berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan.

Beta juga mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat, Tuan Yang Dipertua Dewan, atas kecekapan mengendalikan persidangan Dewan.

Kepada Orang Tua Beta, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Dato’ Sri DiRaja Haji Adnan bin Haji Yaakob dan Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan, Beta mengucapkan tahniah kerana berjaya memberikan jawapan dan penjelasan kepada setiap persoalan yang dibangkitkan.

Beta juga mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada ketua-ketua jabatan yang membantu memberikan maklumat yang diperlukan dalam persidangan Dewan yang mulia ini.

PERSEMBAHAN TEKS TITAH DIRAJA... KDYTM Tengku Mahkota sedang berkenan menerima teks Titah DiRaja yang dipersembahkan ke sisi Baginda oleh Menteri Besar Dato' Sri DiRaja Adnan Yaakob.
 

MENGUKUHKAN LAGI PELABURAN DOMESTIK DAN ASING

Beta amat yakin bahawa pemulihan ekonomi negara menunjukkan prestasi yang positif walaupun di beberapa buah negara menunjukkan  prestasi sebaliknya.

Ekonomi Malaysia telah merekodkan pertumbuhan stabil 5.6 peratus pada suku pertama tahun 2015. Ianya merupakan satu petunjuk yang positif mengenai perkembangan prestasi ekonomi negara.

Beta berharap usaha-usaha  pemulihan ini akan berterusan dan seterusnya mampu memacu perkembangan ekonomi negara dengan lebih baik di masa yang akan datang.

Beta menaruh harapan bahawa melalui pembentukan dasar dan strategi pengurusan ekonomi yang telah diperkenalkan, akan mampu menjadikan negara ini mencapai kestabilan ekonomi yang berterusan.

Menerusi program-program transformasi yang dilaksanakan oleh Kerajaan dan Model  Ekonomi Baru, Beta percaya ianya akan mampu meningkatkan dan mengukuhkan lagi pelaburan domestik oleh pelabur tempatan dan juga pelabur asing.

Kerajaan Negeri Beta akan sentiasa memberikan sokongan atas usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan dan berharap ianya akan  meningkatkan  pembangunan ekonomi  negara dan seterusnya negeri Beta.

MEMBALAS TABIK HORMAT... Sepertimana biasa, acara rasmi luar Dewan tetap diteruskan sebelum memasuki Dewan untuk meneruskan upacara perasmian. Kelihatan, KDYTM Tengku Mahkota sedang membalas tabik hormat dengan Dato' Sri DiRaja Adnan dan Speaker, Dewan Undangan Negeri, Dato' Ishak Mohamad (berjubah hitam) berdiri di sisi kanan dan kiri Baginda.  
 

PAHANG TERIMA RM9,770 JUTA DI BAWAH RMK-10

Beta sedia maklum bahawa, Rancangan Malaysia ke-10 berada pada tahun yang terakhir pelaksanaannya. Mulai tahun depan, Kerajaan mula melaksanakan projek-projek Rancangan Malaysia ke-11.

Beta percaya dan yakin bahawa Kerajaan Negeri di bawah kepimpinan Orang Tua Beta, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Dato’ Sri  DiRaja Haji Adnan bin Haji Yaakob melalui pendekatan rolling plan, iaitu  perancangan perbelanjaan berdasarkan pembangunan setiap dua (2) tahun, akan dapat dilaksanakan dan mencapai matlamatnya. 

Di bawah rolling plan keempat (2014-2015) yang merupakan fasa terakhir RMK-10, negeri Pahang Darul Makmur telah diluluskan sebanyak 203 projek dengan jumlah peruntukan melebihi RM 2 bilion.

Secara keseluruhannya bagi RMK-10 ini, Negeri Pahang Darul Makmur mendapat peruntukan sebanyak RM 9.77 bilion.

Beta berharap pelaksanaan projek-projek  yang telah dan akan dilaksanakan di bawah RMK-10 di negeri Beta akan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada seluruh rakyat.

Beta bersyukur ke hadrat Allah Subhanahuwataala kerana strategi pengukuhan ekonomi negeri di bawah RMK-10 telah mula menampakkan hasilnya. Beberapa projek untuk meningkatkan jaringan dan kemudahsampaian yang telahpun diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan sedang dalam pelaksanaan seperti;

MEMERIKSA BARISAN KEHORMAT... Dengan penuh segak dan bergaya, KDYTM Tengku Mahkota sedang memeriksa barisan kehormat. 
 

NAIK TARAF JALAN KUANTAN-SEGAMAT DI BAWAH ‘ROLLING PLAN’ BERIKUT

Projek Jalan Central Spine yang akan melalui daerah Lipis, Raub dan Bentong; naik taraf jalan dari Persimpangan Bunga Cengkeh ke Persimpangan Lebuhraya Pantai Ttimur ke Sungai Lembing; naik taraf Jalan Persekutuan 3 dari Kuantan ke Pekan; membina jalan baru dari Cherok Paloh ke Tanjung Selangor, Pekan dan lain-lain lagi.

Beta berharap, beberapa jalan lain yang penting akan dapat dilaksanakan dalam rolling plan berikutnya seperti Jalan Kuantan-Segamat, Jalan Pekan-Nenasi-Endau Rompin serta beberapa jalan utama lain.

Beta juga berharap sektor pertanian akan terus dipertingkatkan bagi menzahirkan hasrat menjadikan pertanian sebagai perniagaan.

Beta berharap projek ladang bersepadu nanas Rompin dapat dilaksanakan dengan jayanya serta menembusi pasaran dunia. Projek ini juga diharapkan dapat melonjakkan nama negeri Pahang sebagai pengeluar utama nanas yang berkualiti di Malaysia.

Adalah dijangkakan projek ini bakal menjana hasil lebih RM18 juta apabila pembangunan sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Beta difahamkan sehingga kini, Kerajaan Negeri telah membuka sebanyak 18 buah Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM). Menerusi projek TKPM ini, golongan usahawan tani akan diberikan khidmat tunjuk ajar, nasihat, sokongan peralatan serta bantuan pemasaran produk.

MESRA DENGAN WAKIL RAKYAT-WAKIL RAKYAT NEGERI... Kelihatan, Ahli Exco Kerajaan Negeri, Dato' Abu Bakar Harun sedang menyembah-salam KDYTM Tengku Mahkota sambil Menteri Besar dan yang lain, memerhatikan.
 

LANGKAH LANJUT; PENUHI KEPERLUAN TENAGA KERJA

Beta merasa gembira kerana dalam melaksanakan projek-projek pembangunan, usaha-usaha bagi memantapkan modal insan turut diberikan perhatian.

Menerusi pelaksanaan strategi pemantapan modal insan, lebih ramai graduan di dalam pelbagai bidang dapat dilahirkan di negeri Beta ini.

Seperti kita maklum, modal insan merupakan aspek terpenting dalam membangunkan sesebuah masyarakat. Sesungguhnya Kerajaan telah berjaya melahirkan ramai pelajar di institusi pengajian tinggi awam atau swasta.

Oleh itu, fasa seterusnya adalah pemerkasaan modal insan yang menjurus kepada keperluan tenaga kerja dan keperluan pasaran.

Untuk tujuan itu pertamanya, bagi golongan pelajar yang rendah pencapaian akademik dan tahap kemahiran, Kerajaan perlu memperbanyakkan program peningkatan kemahiran bagi menyediakan peluang kedua supaya mereka memperolehi lebih banyak ruang untuk mendapat pekerjaan.

Dalam aspek ini juga, program re-skilling perlulah dipergiatkan. Beta percaya, peruntukan yang secukupnya akan disediakan oleh Kerajaan bagi memperolehI peralatan berteknologi terkini untuk mengendalikan program latihan berkenaan.

MESRANYA... Mungkin sesuatu menarik yang diperkatakan Dato' Sri DiRaja Adnan, dengan isteri, Datin Sri DiRaja Junaini Kassim; hingga menyebabkan yang lain termasuk wakil rakyat Kerajaan dan bukan Kerajaan, tertawa-riang. 
 

SKIM LATIHAN KERJA DIPERLUASKAN

Manakala bilangan program latihan yang dikendalikan oleh institusi kemahiran juga akan ditambah mengikut keperluan pasaran kerja.

Kedua, kepada golongan graduan yang mengganggur pula, Kerajaan akan menggiatkan lagi program latihan bagi mengatasi masalah keboleh pasaran, agar bersesuaian dengan keperluan industri.

Untuk tujuan tersebut, program-program seperti skim latihan kerja akan diperluaskan untuk menambah bilangan penerima faedah.

Ketiga, bagi menambah bilangan rakyat berkelulusan tinggi, agensi berkaitan seperti Yayasan Pahang, IKIP dan MARA perlulah memperluaskan program pendidikan lepasan ijazah bagi memenuhi keperluan pasaran terutamanya dalam bidang-bidang kritikal dan berteknologi tinggi.

Keempat, dalam melahirkan lebih ramai golongan profesional, program peneraju profesional di bawah Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera serta program-program seumpamanya, perlulah diperluaskan ke negeri Beta.

Ini akan membantu mereka memperoleh pengiktirafan sebagai tenaga kerja profesional dan bertauliah, terutamanya dalam bidang-bidang kritikal seperti akauntan, perubatan, arkitek, jurutera dan lain-lainnya.

USAHA BERTERUSAN UNTUK KURANGKAN BILANGAN PENDUDUK MISKIN

Bagi merapatkan jurang sosial di negeri Beta, Beta berasa gembira kerana usaha-usaha yang berterusan sentiasa  dilaksanakan untuk mengurangkan bilangan penduduk miskin di negeri Beta.

Menerusi projek-projek yang dilaksanakan seperti Agropolitan Gahai di Lipis dan Agropolitan Runchang di Pekan serta lain-lain program latihan kemahiran dan kerjaya, akan dapat  meningkatkan taraf hidup rakyat negeri Beta.

Bagi membantu meringankan kos hidup rakyat, Beta berharap semoga pelaksanaan konsep Kedai Rakyat 1Malaysia dapat diperbanyakkan lagi di negeri Beta supaya rakyat yang berpendapatan rendah di negeri ini, dapat membeli barang-barang keperluan harian mereka dengan  harga yang murah dan seterusnya membantu meringankan kos hidup.  

Kerajaan Negeri Beta akan meneruskan usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat Orang Asli negeri ini.

Beta difahamkan, Yang Amat Berhormat Orang Tua Beta, Dato’ Sri DiRaja Haji Adnan bin Haji Yaakob akan mengadakan bengkel khusus bagi membincangkan isu dan masalah yang dihadapi oleh Orang Asli di negeri Pahang.

Hasil dari bengkel berkenaan, Kerajaan Negeri beta akan menyiapkan satu blue print dan diserahkan kepada Kementerian Kemajuan Luar bandar dan Wilayah (KKLW) untuk bersama-sama Kerajaan Negeri mengatasi serta menyelesaikan isu-isu berbangkit.

TUMPUAN UTAMA BANTU ORANG ASLI – BEKALAN AIR BERSIH, ASAS EKONOMI

Dua tumpuan isu utama ialah bekalan air bersih dan asas ekonomi di setiap kampung Orang Asli di negeri ini.

Beta merasa gembira kerana Kerajaan Negeri Beta sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat.

Bagi meningkatkan tahap kesihatan rakyat, beberapa buah hospital sedang dalam pembinaan. Sebagai contoh, projek pembinaan hospital baru di daerah Rompin dengan siling berjumlah RM52.5 juta telah dapat disiapkan.

Manakala hospital baru Bera dengan siling peruntukan berjumlah RM80.7 juta sedang dalam pembinaan.

Selain itu pembinaan Pejabat Kesihatan Negeri pahang dan pembinaan klinik-klinik kesihatan di seluruh negeri Beta turut dilaksanakan. Beta dimaklumkan bahawa usaha-usaha meningkatkan kesihatan penduduk luar bandar dan penempatan Orang Asli turut dilaksanakan melalui perkhidmatan klinik-klinik dan pasukan bergerak.

Beta ingin melahirkan rasa sedih Beta di atas kejadian banjir di negeri ini pada Disember 2014 yang lepas. Terdapat lebih 60,000 orang rakyat Beta dipindahkan ke pusat pemindahan yang disediakan dan mengalami kerugian kerosakan harta benda serta perniagaan.

PENINGKATAN KES DENGGI YANG MEMBIMBANGKAN

Kerajaan Negeri Pahang telah bertungkus-lumus membantu mangsa banjir terutamanya yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Beta difahamkan, bantuan kepada mangsa banjir masih terus dijalankan pada ketika ini.

Beta berpuas hati dengan segala bentuk bantuan yang dihulurkan Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri, swasta dan individu dalam membantu mereka yang terjejas.

Beta juga merasa kesal kerana penyakit denggi masih lagi merupakan masalah utama penyakit berjangkit di negeri Pahang Darul Makmur. Beta difahamkan terdapat peningkatan kes yang didaftarkan dan ini amat membimbangkan Beta.

Jumlah kes keseluruhan pada tahun 2014 ialah sebanyak 2,170 kes dengan enam (6) kematian. Bagi tahun 2015 pula, sehingga minggu ke-19 Beta difahamkan, terdapat sebanyak 989 kes dengan mencatatkan empat (4)  kematian berbanding 430 kes dengan tiada kematian pada minggu yang sama pada tahun lepas. 

Ini bermakna terdapat peningkatan kes sebanyak 130 peratus.

Beta difahamkan, masalah kebersihan di kawasan kediaman dan kawasan sekitar adalah punca berlakunya peningkatan kes demam denggi dan kejadian wabak. Masih banyak tempat pembiakan nyamuk aedes dijumpai di dalam dan di luar rumah.

BANGGA DENGAN PENCAPAIAN PR1MA NEGERI

Jabatan Kesihatan telah melaksanakan tindakan pencegahan dan kawalan dengan melakukan  semburan kabus, menjalankan pemeriksaan mencari tempat pembiakan nyamuk di rumah kediaman dan persekitaran.

Aktiviti gotong-royong kebersihan juga telah diadakan dengan kerjasama agensi dan masyarakat setempat. Tindakan yang dijalankan setakat ini belum mencukupi sekiranya masalah kebersihan dan wujudnya tempat-tempat pembiakan nyamuk aedes tidak dapat diatasi.

Orangramai perlu menjaga kawasan kediaman masing-masing dan tidak membuang sampah di merata-rata yang boleh menjadi punca tempat pembiakan nyamuk aedes.

Untuk mengurangkan kejadian kes dan kemungkinan berlakunya lagi kes kematian akibat demam denggi, tindakan yang lebih drastik dan lebih agresif perlu dilaksanakan segera. Ini memerlukan kerjasama dan penglibatan kesemua golongan masyarakat termasuk penglibatan daripada agensi-agensi Kerajaan dan bukan Kerajaan. 

Bagi  memenuhi keperluan perumahan rakyat, Beta sangat berbangga dan mengucapkan syabas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang telah mewujudkan program PR1MA Negeri Pahang.

Beta difahamkan sehingga kini, Kerajaan Negeri telahpun meluluskan sebanyak 65 buah projek PR1MA yang merangkumi sebanyak 27,000 unit rumah. Beta difahamkan, dua (2) projek akan disiapkan di hujung bulan Jun 2015 iaitu di Gambang dan Bera.

PERLOMBONGAN MESTI ASASKAN AMALAN LESTARI

Dalam keadaan harga rumah yang semakin melonjak tinggi, adalah diharapkan projek ini akan membolehkan rakyat negeri Pahang yang berpendapatan kurang daripada RM10,000 sebulan, serta yang telah bermastautin di negeri Pahang melebihi lima (5) tahun, memiliki rumah kediaman yang selesa.

Beta berharap dalam melaksanakan projek-projek pembangunan di bawah RMK-10 dan RMK-11; disamping keutamaannya menjurus kepada pemberian manafaat kepada rakyat, nilai faedah terbaik, peningkatan positif kepada ekonomi negeri, ianya juga hendaklah turut mengambilkira kepentingan pemeliharaan alam sekitar.

Beta juga berharap kegiatan perlombongan mestilah berasaskan kepada amalan perlombongan secara lestari (sustainable mining practices). Pencemaran udara dan sungai tidak seharusnya berlaku kerana ianya menyusahkan rakyat. 

Beta difahamkan, pihak Pejabat Tanah dan Galian (PTG), Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD), Polis DiRaja Malaysia (PDRM) dan Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA) telah menjalankan operasi bersepadu sejak sebulan yang lalu.

Hasil daripada operasi ini, Beta dimaklumkan, sebanyak 65 buah lori telah ditahan dengan nilai kompaun berjumlah RM785,700. Operasi ini telah dapat mengurangkan pencemaran dan kekotoran yang berlaku.

Beta menyeru supaya pihak pelombong perlu lebih  bertanggungjawab membersihkan kenderaan masing-masing sebelum menggunakan jalan awam kerana lori yang membawa muatan bahan perlombongan yang kotor, akan menjejaskan kebersihan jalanraya, kenderaan pengguna jalanraya dan keselesaan orangramai.

PENDIDIKAN ISLAM TERUS JADI FOKUS KERAJAAN

Beta juga ingin mengucapkan tahniah kepada pasukan keselamatan yang terdiri daripada pasukan Polis DiRaja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan badan-badan beruniform yang lain, yang telahpun membuktikan taat setia kepada Beta serta Kerajaan Beta khususnya dalam memastikan kesejahteraan dan keselamatan rakyat jelata.

Terdapat peningkatan dalam usaha menyelesaikan kes jenayah oleh pihak polis. Beta mengucapkan syabas dan tahniah kepada pihak polis. 

Pendidikan Islam akan terus menjadi fokus utama di negeri Beta ini. Beta berharap, Jabatan Agama Islam Pahang dan Jabatan Pelajaran Pahang dapat meningkatkan kerjasama dalam pengurusan pembangunan sekolah-sekolah agama rakyat di negeri ini.

Beta difahamkan pada tahun 2015, Jabatan Pelajaran Pahang menerusi Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, telah menyalurkan peruntukan bantuan kewangan kepada sekolah agama rakyat yang berdaftar dengan Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang.

Beta berharap peruntukan begini akan dapat diteruskan dan diperluaskan lagi kepada sekolah-sekolah menengah agama Kerajaan Negeri.

Beta juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM20 juta setahun melalui Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM) bagi membayar elaun guru-guru KAFA seramai 2,490 orang.

KERAJAAN NEGERI PERUNTUKKAN RM2.6 JUTA BAGI ELAUN GURU QURAN

Disamping itu, Beta juga dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sebanyak RM2.6 juta bagi membayar elaun 350 orang guru al-Quran dan asrama. Beta berharap usaha-usaha murni ini dapat diteruskan pada tahun ini.

Di hari yang berbahagia ini, Beta mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Orang Tua Beta, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak atas segala bantuan dan sokongan diberikan kepada Kerajaan Negeri Beta dalam usaha membangunkan negeri dan membantu rakyat negeri Pahang Darul Makmur.

Beta melafazkan ucapan terima kasih kepada Orang Tua Beta, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Dato’ Sri DiRaja Haji Adnan bin Haji Yaakob, Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan, Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ketua-ketua jabatan dan semua kakitangan awam yang terlibat dalam urusan mentadbir Kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur untuk faedah rakyat sekalian.

Semoga Allah Subhanahu wata’ala sentiasa memberi petunjuk, taufik dan hidayah dalam apa jua yang kita lakukan untuk negeri ini.

‘Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh’. – Khabar

Sunday, 17 May 2015

Tekankan tentang al-Quran ialah firman-firman Allah“Apabila mereka faham tentang ini maka setiap firman Allah itu, mereka tidak boleh permudahkan,” saranan Menteri Besar kepada para alim-ulama untuk pastikan keberkesanan ceramah mereka kepada umat Islam.

SERIUS DALAM MENGIKUTI HAL-HAL YANG DIBINCANGKAN PADA PENTAS DAKWAH... Dato' Sri DiRaja Adnan dan isteri, Datin Sri DiRaja Junani, kelihatan sedang serius mengikuti apa yang diperkatakan oleh ahli-ahli panel pada siaran langsung sejam antara 9 dan 10 malam. 

Yang turut kelihatan (di barisan depan) ialah Dato' Ishak dan isteri, serta, Ketua Pegawai Strategik, TV AlHijrah, Dr Abu Bakar Serpon (kiri sekali). 

PADANG, SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PELINDUNG, BESERAH, KUANTAN – Menteri Besar Dato’ Sri DiRaja Adnan Yaakob menyarankan agar cerdik-pandai dan para alim-ulama, menekankan dalam ceramah-ceramah mereka tentang al-Quran ialah firman-firman Allah yang wajib dipatuhi oleh umat Islam.

Yang menerusi penekanan sebeginilah katanya dalam ucapan luar teks 10-minit sempena Pentas Dakwah – ‘Guru; Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak’ dan Program Ambang Ramadan malam tadi, Sabtu, 16 Mei di sini, bakal memberi pengajaran yang lebih berkesan kepada mereka.

“Saya ingin mencadangkan supaya al-Quran ini sebagai kalimah Allah, yang diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat manusia – hendaklah kita tekankan, kita gambarkan, kita berikan contoh-contoh nyata;

“Supaya setiap kali mereka membaca Quran, mereka mendengar ayat Quran, mereka akan tahu bahawa mereka menggunakan firman Allah. Seolah-olah, mereka juga berhadapan dengan Allah SWT pada masa itu,” katanya.

Sehubungan itu, beliau mencadangkan agar alim-ulama dapat membaca buku-buku yang membincangkan tentang al-Quran sepertimana tulisan penulis tersohor dunia yang juga seorang mubaligh Islam – Ahmed Hoosen Deedat.

DALAM BERSIARAN LANGSUNG SELAMA SEJAM... Dato' Noh Gadut kelihatan sedang menegaskan sesuatu.

PENTINGNYA PELIHARA PERPADUAN SESAMA ISLAM

Ahmed Hoosen Deedat menurut Dato’ Sri DiRaja Adnan lagi, telah memberikan hujah-hujah berdasarkan kepada al-Quran dan al-Hadith, dengan menunjukkan betapa al-Quran bukanlah ciptaan manusia.

“… tetapi (al-Quran itu) sebenarnya melalui firman oleh Allah SWT. Apabila mereka (umat Islam) faham tentang ini maka setiap firman Allah itu (sepertimana yang mereka baca dalam al-Quran), mereka tidak boleh permudahkan,” katanya lagi.

Beliau turut menyarankan agar, pada bila-bila masa atau di mana-manapun juga berceramah, para alim-ulama hendaklah sentiasa menekankan tentang pentingnya memelihara perpaduan sesama umat Islam sendiri.

“Orang Islam jangan tunduk kepada musuh. Jangan tunduk maksudnya, jangan kita terpengaruh hingga kita berpecah sesama sendiri – perlu juga ditekankan oleh para pendakwah, alim-ulama.

“Saya percaya dengan cara ini, maka umat Islam akan dapat memahami, menghayati sepenuhnya dan dengan demikian, mereka akan dapat menjalani kehidupan sebagai seorang Islam dan masyarakat Islam sendiri tidak mudah diperkotak-katikkan,” katanya.

'SO SWEET'... Dato' Sri DiRaja Adnan sedang memimpin tangan isteri, Datin Sri DiRaja Junaini untuk menuruni tangga pentas setelah melaksanakan tugas menyampaikan sumbangan secara simbolik - kepada sebuah masjid di setiap kawasan dewan undangan negeri, sempena bulan Ramadan yang bakal tiba. 
  

PENUH CABARAN DAN AGAK TERHIMPIT

Pada awal ucapannya, Dato’ Sri DiRaja Adnan telah menyebut betapa ugama Islam dan umatnya, sedang berada dalam keadaan penuh cabaran dan ‘agak terhimpit’ apabila di mana-manapun juga, mereka sering disalah anggap.

Beliau turut menceritakan pengalaman buruknya hendak memasuki Amerika Syarikat, pada lawatan ke sana tahun 2006, apabila beliau sendiri terpaksa menjalani pemeriksaan 100 peratus oleh pihak berkuasa Imigresen di sana, hanya kerana namanya.  

“… (hanya) sebab nama saya Adnan bin Yaakob, dia (pihak berkuasa Imigresen berkenaan) ingat adik-beradik dengan Osama ben Laden,” katanya.

“Ini semua tidak lain tidak bukan, kerana kefahaman mengenai Islam itu telah dipesongkan oleh musuh-musuh Islam dan ianya menjadi bertambah buruk lagi sebab perangai orang Islam sendiri,” tegasnya.

Sejarah peradaban umat Islam – sejak dahulu hingga kini katanya, sentiasa mencatatkan tentang pergaduhan dan berbunuh-bunuhan yang berlaku sesama mereka termasuk yang sedang berlaku di Timur Tengah sekarang.

MUSLIMIN DAN MUSLIMAT... 

ISTILAH-ISTILAH YANG DIPESONGKAN

Istilah-istilah seperti jihad dan mati syahid, telah disalah ertikan dan apabila ada pihak-pihak tertentu memesongkan fahaman-fahaman ini selain daripada tekanan dari musuh-musuh Islam katanya, lebih banyaklah dan kerosakan yang berlaku.

Dato’ Sri DiRaja Adnan kemudian menjurus kepada keadaan di negara ini sendiri yang menurutnya, bibit-bibit perpecahan sesama umat Islam sudah mula kelihatan berlaku yang berpunca daripada politik.

“… oleh sebab-sebab politik, fahaman yang sempit, maka kita telah lihat umat Islam di negara kita juga berpecah belah dan tidak ada perpaduan.

“Satu-satu kaum itu apabila berpecah belah, tidak ada perpaduan; maka sudah pasti ia menjadi lemah dan kemudian mudah diperkotak-katikkan dan diperalatkan oleh musuh masing-masing,” katanya lagi.

Pentas Dakwah – ‘Guru; Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak’ dan Program Ambang Ramadan pada malam Sabtu ini, adalah anjuran Kerajaan Negeri dengan kerjasama Persatuan Amal Isteri Wakil-wakil Rakyat Barisan Nasional Negeri Pahang (TERATAI) dan TV Al-Hijrah.

BERSAMA ENCIK KHAIRY, RASMIKAN FESTIVAL MESRA BELIA NEGERI... Foto ini dirakam pada pagi Sabtu, 16 Mei juga di Dataran Bentong, Bentong, sempena Menteri Besar merasmikan festival berkenaan yang turut dihadiri oleh Menteri Belia dan Sukan, Encik Khairy Jamaluddin Abu Bakar. 


FORUM ‘LIVE’ PENTAS DAKWAH

Selain tuanrumah – Datin Sri DiRaja Junaini Kassim iaitu Pengerusi TERATAI dan juga Pengetua, SMK Pelindung ini; yang turut hadir ialah Speaker, Dewan Undangan Negeri, Dato’ Ishak Mohamad dan isteri, Dato’ Khatijah Ibrahim;

Ahli-ahli Exco Kerajaan Negeri, Dato’ Shafik Fauzan Sharif dan Dato’ Abu Bakar Harun; wakil rakyat negeri – Dato’ Wan Kadri Wan Mahussin (BN – Ibam) dan Dato’ Mustapa Long (BN – Padang Tengku);

serta, panel-panel forum ‘live’ Pentas Dakwah - Penasihat, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Dato’ Noh Gadut; dan Encik Abdul Razak Abu Musa Ashaari dari Yayasan Pahang (YP); dengan Encik Amin Idris selaku ‘moderator’. 

MACAM ZAMAN DULU-DULU... Dato' Sri DiRaja Adnan dan Encik Khairy, sedang bersedia untuk menunggang motosikal 'vespa' masing-masing dari perkarangan Dewan Jubli Perak Sultan Hj Ahmad Shah, Bentong ke Dataran Bentong yang sejauh kira-kira 1 KM. – Khabar