Monday, 16 May 2016

Cari jalan untuk terus bantu rakyat terhimpit!

 “Beta berharap Kerajaan Beta terus memberikan perhatian dan mencari jalan bagaimana golongan rakyat yang terhimpit ini dapat dibantu.

“Bantuan kepada pelajar-pelajar kurang kemampuan, golongan miskin, mereka yang menghidapi penyakit kronik hendaklah dibantu berterusan sebagaimana yang diamalkan oleh Kerajaan Beta selama ini,” titah KDYMM Sultan Pahang.


PERSEMBAHAN TEKS TITAH DIRAJA... KDYMM Sultan Pahang kelihatan sedang menerima persembahan teks Titah DiRaja daripada Menteri Besar Dato' Sri DiRaja Adnan Yaakob sambil DYMM Sultanah Pahang memerhatikan.


NOTA EDITOR;

Berikut ialah teks Titah DiRaja KDYMM Sultan Pahang Sultan Hj Ahmad Shah Al-Musta‘in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Ri‘ayatuddin Al-Muadzam Shah bagi menyempurnakan Istiadat Pembukaan Mesyuarat Pertama Penggal Keempat, Dewan Undangan Negeri Ke-13 pagi Isnin, 16 Mei di sini.

Memulakan Titah DiRaja pada 10.12 pagi, ia berlangsung kira-kira 19 minit yang berakhir pada 10.31 pagi.

Pindaan yang paling minima telah dilakukan ke atas teks ini khususnya dalam pembahagian perenggan-perenggan dengan tajuk-tajuk kecil diberikan pada permulaan setiap lima (5) perenggan tersebut.


DEWAN UNDANGAN NEGERI, WISMA SRI PAHANG, KUANTAN – Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim.

Beta bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat dan i’nayah-Nya, dapat Beta melafazkan Titah DiRaja bersempena Mesyuarat Pertama Penggal Keempat Dewan Undangan Negeri Pahang kali ke-13 pada pagi yang berbahagia ini.

Beta berasa amat berbesar hati kerana setiap kali persidangan Dewan Undangan Negeri berlangsung, ianya telah berjalan dengan baik dan lancar dibantu oleh komitmen dan rasa tanggung jawab semua Ahli-ahli Yang Berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan, dengan memberikan pandangan kritis yang boleh meningkatkan kemakmuran negeri Beta.

Beta juga mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Yang Dipertua Dewan atas kecekapan mengendalikan persidangan Dewan.

Kepada Orang Tua Beta, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Dato’ Sri DiRaja Haji Adnan bin Haji Yaakob dan Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan, Beta mengucapkan tahniah dan syabas kerana komited dalam memastikan pentadbiran Kerajaan Negeri yang adil dan berjiwa rakyat.

TITAH BAGINDA TUANKU...


PAHANG BERADA PADA LANDASAN EKONOMI YANG BETUL

Beta juga mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada Ketua-ketua Jabatan yang membantu menyalurkan maklumat-maklumat yang tepat pada setiap kali perbahasan Dewan berlangsung.

Beta gembira melihat pertumbuhan ekonomi negeri Pahang Darul Makmur yang telah mengunjur sebanyak 4.6 peratus pada tahun 2015. Ini menunjukkan negeri Beta berada di landasan ekonomi yang betul di bawah kepimpinan Orang Tua Beta, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Dato’ Sri DiRaja Haji Adnan bin Haji Yaakob.

Beta sedia maklum bahawa, Rancangan Malaysia Ke-10 telah berakhir pelaksanaannya pada Disember 2015. Mulai tahun ini sehingga tahun 2020, Kerajaan akan meneruskan agenda pembangunan dengan pelaksanaan projek-projek Rancangan Malaysia Ke-11.

Beta berharap, Rancangan Malaysia Ke-11 akan dilaksanakan dengan memberikan keutamaan kepada rakyat dan kemakmuran negara.

Beta merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, yang sentiasa berusaha mengangkat agenda pembangunan rakyat dalam merangka rancangan pembangunan negara ini.

MENGAMINKAN DOA... 


LAKSANAKAN PROGRAM-PROGRAM RMK-11 DENGAN BERKESAN

Beta percaya dan yakin bahawa Kerajaan Negeri di bawah kepimpinan Orang Tua Beta Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Dato’ Sri DiRaja Haji Adnan bin Haji Yaakob akan melaksanakan semua program di bawah Rancangan Malaysia Ke-11 ini dengan berkesan.

Beta berharap sektor pertanian di negeri Beta akan dapat terus diperkasakan bagi menzahirkan hasrat negara memaksimakan pendapatan melalui sektor ini. Sektor pertanian juga dijangka berkembang pada kadar 3.5 peratus setahun.

Beta ingin melihat negeri Pahang menyumbang kepada usaha untuk negara mencapai matlamat membekalkan bahan makanan yang cukup untuk negara. Ini penting bagi mencapai matlamat ‘food security’ untuk negara yang masih mengimport bahan makanan untuk rakyat.

Beta bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata‘ala kerana nilai pelaburan di negeri Pahang telah meningkat kepada RM3.9 bilion pada tahun 2015 berbanding RM1.6 bilion  pada tahun 2014.

Beta yakin peningkatan pelaburan ini mampu memberi manfaat ekonomi yang besar kepada rakyat negeri ini.

SAHIBUS SAMAHAH MUFTI NEGERI MEMBACAKAN DOA... Dato' Sri Abdul Rahman Osman sedang membacakan doa memohon kerahmatan Ilahi.


TERUS UTAMAKAN PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR

Kegiatan pelaburan penting untuk pembangunan ekonomi negeri kerana ianya mewujudkan peluang pekerjaan untuk rakyat disamping melahirkan kesan putaran (spin-off effect) ekonomi. Sesungguhnya ini baik untuk negeri.

Pembangunan modal insan penting bagi negeri Pahang untuk terus berkembang dalam semua bidang kehidupan di negeri ini.

Beta berharap Yayasan Pahang sebagai contoh dan lain-lain agensi berkaitan seperti Jabatan Pelajaran dan Jabatan Tenaga Kerja, perlu memainkan peranan proaktif bagi membantu usaha Kerajaan membangun dan memantapkan pembangunan modal insan di negeri ini.

Usaha-usaha seperti bantuan pendidikan dan penyediaan kursus-kursus berkaitan hendaklah dilipat gandakan.

Beta ingin mengingatkan Kerajaan Beta supaya memberikan keutamaan kepada pemuliharaan alam sekitar dalam melaksanakan rancangan pembangunan di semua bidang.

AHLI-AHLI YANG BERHORMAT KITA... Ini ialah sebahagian daripada wakil rakyat-wakil rakyat negeri kita serta beberapa Ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan.


NEGERI INI UNTUK DIWARISI GENERASI AKAN DATANG

Kawasan tanahtinggi, punca air, sungai dan tasik, pulau dan yang seumpanya, mestilah diambil kira dalam melaksanakan setiap rancangan pembangunan. Ini perlu kerana negeri dan isi kandungannya akan diwarisi oleh generasi akan datang. Kita wajib meninggalkan satu warisan yang berterusan dan berkekalan kepada mereka.

Keadaan alam sekitar yang baik dan sempurna serta dikawal rapi, boleh menggalakkan kegiatan pelancongan di negeri ini. Kegiatan pelancongan yang progresif boleh membantu mewujudkan kegiatan putaran ekonomi yang baik untuk negeri.

Beta berharap usaha dan langkah mewartakan tanah rezab Orang Asli hendaklah dipercepatkan. Disamping itu, peluang asas ekonomi untuk mereka hendaklah juga diusahakan.

Orang Asli tidak lagi boleh mengamalkan kehidupan seperti dahulu, bahkan mereka mesti menyesuaikan diri dengan peredaran masa. Kerajaan Beta tidak akan mengabaikan kepentingan Orang Asli.

Beta amat memahami dan sangat bersimpati dengan rakyat Beta yang sebilangan besar masih lagi dihimpit oleh tekanan sara hidup yang semakin meningkat.

KEMESRAAN BAGINDA... KDYMM Sultan Pahang sedang menerima menghadap wakil rakyat-wakil rakyat negeri sambil bermesra dengan mereka. 

Antara yang turut kelihatan dalam foto ini ialah Yang Dipertua Dewan, Dato' Sri Ishak Mohamad; Setiausaha Kerajaan Negeri, Dato' Sri Muhammad Safian Ismail; Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri - Dato' Sri Sharkar Shamsuddin dan Dato' Syed Ibrahim Syed Ahmad; dan, wakil rakyat Dato' Sri Sheikh Mohmed Puzi Sheikh Ali (BN - Peramu Jaya).


TERKESAN DENGAN SUASANA EKONOMI DUNIA YANG TIDAK MENENTU

Harga banyak barangan dan perkhidmatan sudah melonjak berlipat ganda. Kita memahami bahawa ekonomi negeri dan negara kita terkesan oleh keadaan dan suasana ekonomi dunia yang tidak menentu.

Beta berharap Kerajaan Beta terus memberikan perhatian dan mencari jalan bagaimana golongan rakyat yang terhimpit ini dapat dibantu.

Bantuan kepada pelajar-pelajar kurang kemampuan, golongan miskin, mereka yang menghidapi penyakit kronik hendaklah dibantu berterusan sebagaimana yang diamalkan oleh Kerajaan Beta selama ini.

Beta sukacita sejak Mei 2013 sehingga sekarang, lebih kurang 33,000 unit rumah yang berharga RM150,000 seunit telah dapat dilaksanakan pembinaan di semua peringkat oleh Kerajaan Beta.

Beta juga gembira Kerajaan Beta melaksanakan program perumahan setiap unit berharga RM80,000 untuk dimiliki rakyat. Program membina rumah RM80,000 seunit ini yang dilaksanakan sejak Mac 2016, telah mencapai bilangan lebih kurang 1,000 unit sehingga hari ini.

PENGHARGAAN BUAT PERDANA MENTERI, MENTERI BESAR

Pada pagi yang berbahagia ini, Beta mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Orang Tua Beta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak atas segala bantuan dan sokongan diberikan kepada Kerajaan Negeri Beta dalam usaha membangunkan negeri dan membantu rakyat negeri Pahang Darul Makmur.

Beta juga melafazkan ucapan terima kasih kepada Orang Tua Beta Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato’ Sri DiRaja Haji Adnan bin Haji Yaakob, Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan, Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, Ketua-ketua Jabatan dan semua kakitangan awam yang terlibat dalam urusan mentadbir Kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur untuk faedah rakyat sekalian.

Semoga Allah Subhanahu Wata’ala sentiasa memberi petunjuk, taufik dan hidayah dalam apa jua yang kita lakukan untuk negeri ini.

Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. – Khabar